Pålitlig service i Pargas sedan 1927!

Taine Siivonen grundade företaget 1927 och i dag leds och ägs företaget i tredje generation av Kaj ”Bobbe” Adolfsson.
År 1997 ombildades bolaget till aktiebolaget Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab .

Vi betjänar dig på såväl svenska som finska!

Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab

Kontaktuppgifter

Platina-logo

Husbyggare!

Förutom att vi såväl gräver husbotten och levererar behövligt material så har vi också VVS material såsom dräneringsrör, trumrör och brunnar. Ytterligare förmedlar vi också fiberduk.

Vi har även två markvibratorer som vi hyr ut, en 100 kg och en 500 kg markvibrator. Laser finns även att hyra.

Dataskyddsbeskrivning 1.4.2018

 1. Registrets upprätthållare

  Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab
  Koppargatan 18, 21600 Pargas
  anita(a)siivonen.eu

 2. Varför och hur vi samlar information?

  Vi samlar personuppgifter för att handa våra kundkontakter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är avtalet mellan oss och de lagstadgade skyldigheterna som därtill hör till.

  Vi samlar personuppgifter när våra kunder gör sin beställning av material eller beställer ett arbete. Informationen samlas för att upprätthålla kundkontakten genom att lagra kontaktuppgifter i faktureringsprogrammet, vars användare är kontorstjänstemannen och företagets chef. De uppgifter som lagras i faktureringsprogrammet är kundens namn, adress och i vissa fall även e-post (om kunden vill ha sin räkning via e-post).

  Vi samlar inte in personuppgifter för marknadsföring. Den rättsliga grunden för personuppgifter är samtycke.

 3. Hur vi skyddar din information?

  Informationen finns på kontorets datamaskin och öppnandet av maskinen kräver lösenord. De utskrivna fakturorna finns i ett låst skåp i kontoret.

 4. Vem ser din information?
  • Företagets chef och kontorstjänsteman
  • Betalningsförmedlaren som mottar din betalning
  • Revisorn som granskar vår bokföring
 5. Hur länge sparas dina personuppgifter?
  • I e-posten för två år
  • I bokföringen tio år
 6. Hur kan jag granska mina uppgifter?
  Du har:
  • Rätt att granska dina personliga uppgifter
  • Rätt att korrigera dina uppgifter
  • Rätt att begära tillgång till uppgifter
  • Rätt att begränsa användningen av dina uppgifter för t.ex. marknadsföring
  • Rätt till rättelse
  • Rätt att bli bortglömd
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att göra en klagan till den bevakningsmyndigheten

  Observera att du bara kan begära att ”bli glömd” om vi inte har några lagliga skyldigheter att upprätthålla dina personuppgifter.

 7. ”Cookie ”, dvs. små textfiler

  Nuförtiden samlar vi inte information (med Google Analytics) när du besöker en sida på vår webbplats.

 8. Överförs personuppgifterna utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

  Inga personuppgifter överförs utanför EU eller EES.

 9. Används personuppgifter för automatiskt beslutsfattande och profilering?

  Inga personuppgifter används för automatisk beslutsfattande och profilering.