Hörnstenen i jordbyggnad

Siivonen står för en pålitlig, effektiv och yrkeskunnig verksamhet inom jordbyggnadsbranschen. Vi betjänar med såväl grävarbeten, material som med transporter. Vi har lång erfarenhet av såväl små grävningsarbeten som stora jordbyggnadsprojekt. Våra jordbyggnadsprojekt består av bl.a. grunder för egnahemshus, makadam- och sandtransporter, byggandet av vägar, dikning, kabelgrävning, stolpuppsättning, sandnings och snöplogning mm.

Från oss kan du beställa behändigt såväl maskiner som material med transport, vilket gör byggandet behändigt. Vi levererar material från vår sandgrop (singel, dräneringssand, kross mm) och också olika färgers makadam från vår egen krossningsverksamhet.

Vi gör jordbyggnadsarbeten med lång erfarenhet såväl till privata personer som till företag. Hos oss får du sakkunnig betjäning! Vår omfattande maskin- och transportpark samt omfattande materialsortiment garanterar ett lyckat resultat.

Material

Till gårdsplan eller sandstrand

Hos oss hittar du ett stort utbud av singel, kross, sten och sand med också olika storleks makadam, allt från egen produktion och hemtransporterad!

Controller | Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab
Utrustning

Maskiner för alla markarbeten

Vi har grävmaskiner i olika storlekar, lastbilar, släpvagn och lavett. I vår maskinpark finns även hjullastare och en liten för trånga platser. Vi har även kross- och siktverk samt lösflak och markvibratorer att hyra.

Utrustning | Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab
Husbyggare

För att göra byggandet smidigare!

Vi har lång erfarenhet av att bygga grunderna för egnahemshus. Vi har en maskinpark som passar till olika arbeten, behövligt material och yrkeskunnig personal. Eftersom vi har såväl grävmaskiner, lastbilar och material underlättas och försnabbas arbetet. Vi tar även hand om sprängningsarbeten.

Allt för att göra husbyggandet enkelt! Allt med ett samtal!

sten | Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab