Sandgropens material

Från vår sandgrop säljer och transporterar vi sand, sten och kross till såväl egnahemshusgårdar som lekparker. Vi krossar även eget makadam i olika storlekar o färger till försäljning samt levererar tredje partens material.

Oavsett om du behöver material till sandstranden, ridbanan eller gårdsplanen, så hittar du det lokalt här i Pargas hos oss. Transportsträckorna blir kortare vilket också är bra ur en ekologisk synvinkel.
Vi kan även leverera material i storsäckar.

Öknen | Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab

Inte lika mycket som i öknen

Fastän vår sandgrop inte har lika mycket sand att erbjuda som i öknen, så har vi ändå rätt så många sorter till olika behov!

Materialet från sandgropen är natursand och sten. Vi har eget kross- och siktverk som vi producerar både siktad sand 0/8 mm men även singel, kross och dräneringssand.

Krosset krossas av små och större stenar och siktas till skilda storlekar för olika ändamål. Det finaste krosset lämpar sig bra under stenläggning och de större till såväl till gårdsplan som till dränering.

Singel är små stenar, som är släta och passar till såväl gårdsplaner, i trädgården och till dränering. Till den som tycker om att gå barfota är singel ett trevligare alternativ att gå på än det krossade materialet! Singel siktar vi i två olika storleksklasser. Både kross och singel släpper bra igenom vatten.

Vi har även större naturstenar i olika storlekar för trädgårdsplanering.


Material Partikelstorlek, mm Användning
Dressningssand 0.02/3 Golfbanor, lekplatser
Dräneringssand 0.02/8 Dräneringssand
Siktad sand 0/8 Sandning och betongsand
Kross 0/4 Gårdsplaner, under stenläggning
Kross 0/8, 0/12, 0/32 Gårdsplaner
Kross 8/16, 16/32 Dränering, gårdsplaner
Singel 8/16, 16/32 Gårdsplaner och dränering
Rund sten 80/160, 160/300 Trädgårdsplanering
Partikelstorleken betyder stenens storlek som anges i mm = minsta/största storleken av sten i produkten.
 • dressningssand

  Dressningssand

 • mursand

  Siktad mursand

 • dräneringssand

  Dräneringssand

 • siktad sand

  Siktad sand 0/8

 • Kross 0/8

  Kross 0/8

 • Singel 8/16

  Singel 8/16

 • Singel 16/32

  Singel 16/32

 • Rund sten 80/160

  Rund sten 80/160

 • >Rund sten 160/220

  Rund sten 160/220

 • Rund sten 220/400

  Rund sten 220/400

 • Fin simstrandssand

  Fin simstrandssand

 • Controller

  Controller

Material | Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab

Vi flyttar berg – genom att krossa

Makadam eller sepel krossar vi av sprängsten, dvs. sten från berg som sprängts. Efter det siktar vi fram skilda storleks makadam till olika användning, såväl till gårdsplaner som för väg- och husbyggare.

Från oss får du allt material, såväl från egen produktion som från tredje part. Här nedan finns ett urval:


Material Partikelstorlek, mm Användning
Makadam 0/8 Gårdsplaner, under beläggning
Makadam 0/11 Gårdsplaner, ytmaterial på vägar
Makadam 0/16 Gårdsplaner, ytmaterial på vägar
Makadam 0/32 Bärande lager för vägbygge
Makadam 8/16 Dränerande material
Makadam 16/32 Dränering, gårdsplaner
Makadam 0/100 Vägbyggen, förstärkingslager
Partikelstorleken betyder stenens storlek som anges i mm = minsta/största storleken av sten i produkten.
 • Makadam 0/8 rött

  Makadam 0/8 rött

 • Makadam 0/8 grått

  Makadam 0/8 grått

 • Makadam 0/16 grått|rött

  Makadam 0/16 grått|rött

 • Makadam 8/16 grått

  Makadam 8/16 grått

 • Makadam 0/32

  Makadam 0/32

 • Makadam 16/32

  Makadam 16/32

 • Mellanstora stenar

  Mellanstora stenar

 • Stora stenar

  Stora stenar

 • Sockelstenar

  Sockelstenar

För att underlätta ditt beställande av material och hjälpa oss att göra vår service smidigare, kan du ta del av dessa korta punkter

 • Till vilket ändamål behöver du material och vilka egenskaper skall materialet ha?
 • Hur mycket material du behöver? T.ex. hur stort är området som skall täckas på gårdsplanen (kvadratmeter) eller hur lång är vägstumpen du behöver ny yta på.
 • Om du tar kontakt per e-post vill vi även ha uppgifter på vart materialet skall transporteras, så vi kan beakta det i transportkostnaderna.